Ge oss din röst i kampen mot alkoholindustrin. För:

Alkoholindustrin lägger i snitt nästan tre miljoner kronor per dag på att få fler människor att dricka mer alkohol mer ofta. Tre miljoner per dag – på att störa. Den sammanvägda forskningen visar att alkoholreklam leder till lägre debutålder för alkohol och ökad alkoholkonsumtion bland unga. Det räcker nu! Vi är nära att stoppa alkoholreklamen i TV. Men det behövs en sista knuff. Höj rösten du med! Varje underskrift blir ett vykort som vi skickar till Sprit och Vinleverantörsföreningen i Sverige.


Vi ber om dina kontaktuppgifter så att vi snabbt kan hålla dig uppdaterad på vad som händer i alkoholreklamsfrågan.

Vi är: 31 som säger ifrån!

Skriv på här!

IOGT-NTO-rörelsen behandlar dina uppgifter enligt PUL